Lộ trình

Immortals War

Q2 - Q3 2022

1. Sách trắng / 2. Trang web / 3. NFTS Pre-sale / 4. Bắt đầu chọn một người thử nghiệm trò chơi trong một phiên bản đóng

1

Q4 2022

1. Kích hoạt Thị trường NFT / 2. Phần trình diễn của trò chơi trong chế độ đóng bắt đầu

2

Q1 2023

1. Phát triển khung

3

Q2 2023

1. Khởi chạy trò chơi hoàn toàn (ngày chính xác phụ thuộc vào hiệu suất của việc trình diễn trò chơi trong chế độ đóng)

4

Chào mừng bạn đến Immortals War

Nó là một trò chơi nền tảng PC và cũng là một FPS blockchain với một hệ thống TPS bổ sung. Dự án này được xây dựng với Unity for Multiplayer trên Guild Chain, nơi người chơi có thể trải nghiệm môi trường và nhiệm vụ thú vị. Trò chơi có thể được chơi theo nhiều cách khác nhau. Bạn cũng có thể kiếm thu nhập theo kiểu “Chơi để kiếm tiền”.

Bắt đầu chơi: